Granty badawcze

Fundacja Avenir z Wheat Ridge w Kolorado wspiera naszą fundację, aby pomóc muzykom i badaczom z wielu krajów w uzyskaniu dotacji na podróż i zakwaterowanie na studia w Arnold Schönberg Center w Wiedniu/Austria. Prywatna Fundacja Arnold Schönberg Center ufundowała granty badawcze, aby zachęcić do badań naukowych i archiwalnych. Osoby, którym przyznano granty, będą pracowały w Arnold Schönberg Center nad projektami, które bezpośrednio dotyczą życia i twórczości Arnolda Schönberga.

Wsparcie w ramach grantów badawczych będzie obejmowało:

Sprawdź naszą stronę internetową www.schoenberg.at, aby zapoznać się z dostępnymi materiałami archiwalnymi i funkcjami Centrum.

Pisemne wnioski o granty badawcze należy przesłać na adres:

Wnioskodawcy powinni załączyć:

Odbiorcy grantów badawczych Fundacji Avenir od 1998 roku